Het Kompaenenkoor ’t Skip sûnder roer, IJlst

Leauwe yn Freonskip,  op een oefenavond in ’t Anker te Oosthem
“Geloven in vriendschap”
***************************************************************************************

Het Kompaenenkoor ’t Skip sûnder roer uit IJlst is een enthousiaste groep van ruim dertig zangers en muzikanten die om de veertien dagen bijeenkomen in de voormalige gereformeerde kerk in Oosthem om te oefenen. Het aantrekkelijke repertoire bestaat uit liederen van shanty tot Bach. De koorleden zingen drie- of vierstemmig in vele talen, naast Nederlands en Fries, Engels, Duits, Russisch en Frans. Bovendien in het Zweeds, Kroatisch en Macedonisch. Dit alles onder leiding van een nieuwe dirigent, Louiza Saitova
De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door accordeon, keyboard, gitaar, mandoline. Het veelzijdige repertoire is bij uitstek geschikt voor optredens in kleine kerken, zorginstellingen en dergelijke. Het koor heeft in IJlst en wijde omgeving, door meermalen mee te werken aan de ondersteuning van acties en/of presentaties voor goede doelen, een sympathieke reputatie opgebouwd. Naast het repeteren is het onderlinge contact ook belangrijk. Ons koor kan beschikken over verschillende solozangers.  Wij  zingen bij voorkeur in gebouwen met een goede akoestiek. Wilt U graag meezingen of ons boeken: zie bij contact.

211Foto: H.Bootsma