Blog

Laatste oefenavond seizoen 2016 – 2017

En de laatste keer met Ytske Thepass

*************************************************************************************************


Nina Bobo
Begin:

en slot

 

 Dance_dance the shaking of the sheets
 
Met dank aan Joop Bakker
Jou ús in dream o Hear

En noch in inkelde opname fanôf it balkon fan Bart Steenstra:

 

 

*****************************************************************************************************

Verhaal en muziek samen in Warns

met Hylke Speerstra en Kompaenenkoor

 Hylke Speerstra als schrijver en Harm van der Meer als musicus. Ze hebben zich opgewerkt tot ware meesters op hun vakgebied. Na een paar keer met elkaar samengewerkt te hebben, lag gezamenlijk optreden voor de hand.

Deze keer anders dan anders. Harm, met z’n Kompaenenkoor, heeft een gloednieuw repertoire ingestudeerd dat naadloos aansluit bij de verhalen van Hylke. Verrassend en gevarieerd, dat staat bij voorbaat vast.

Het houdt de vaart er in.

Dat Hylke Speerstra als een groot schrijver wordt aangemerkt blijkt wel uit de pers in de afgelopen tijd. Als er een is die ons erfgoed sterk en inspirerend kan overdragen is het Hylke Speerstra. Een schrijver met diep menselijk inzicht en relativeringsvermogen. Hij geeft een stem aan mensen die geen verteller zijn. Ook valt het niet te ontkennen dat het  literaire werk een journalistieke grondslag heeft. Of het nu schippers of dokters zijn, hij wilde weten hoe het zit. Dus wordt het verborgene voor ons blootgelegd. Ook uit eigen omgeving.

En als we het over schrijvers hebben: van Harm van der Meer verschijnt een boek. Wie kent hem niet van muziek of zang. Drie koren met meer dan 100 leden stonden onder zijn leiding. Ruime levenservaringen zijn opgetekend.

Met het Kompaenenkoor ’t Skip Sûnder Roer’, uit IJlst, laat hij op speciale wijze zien, dat hij nog immer begiftigd is met een gezegend muzikaal talent.

Een aanrader deze middag, waar alles op z’n plaats valt…..

Plaats: Warns, De Spylder
Datum: 23 oktober 2016.
Aanvang: 15.30 uur
Entree: 10 euro.

dsc_0652
De zaal begint vol te lopen
dsc_0651
Hylke Speerstra en en koor zijn er klaar voor: De Start

************************************************************************************

Slot van het seizoen 2015 – 2016
Zaterdag 28 mei sloten wij het seizoen af in Hylpen (Hindelopen).
We brachten een bezoek aan het Eerste Friese Schaatsmuseum.
De stadsomroeper kondigde het optreden van het koor aan in
800px-Kerk1_Hindeloopen
de Grote Kerk in Hindeloopen
DSC_0206

en tot besluit een buffet in het Schaatsmuseum.
Een geslaagde dag.
************************************************************************************************
Sanfurd 1

Sanfurd 2

************************************************************************************************
Sjoerd1
   Sjoerd25-3-2016 spelen en zingen bij Sjoerd en Ali Thomas

Voor zaterdag 5 maart 2016 heeft het Kompaenenkoor een uitnodiging gekregen van      Ali Thomas om Sjoerd en Ali Thomas toe te zingen. Zij waren 45 jaar getrouwd.
Sjoerd Thomas was compleet verrast toen wij zaterdag al zingend met een redelijk aantal koorleden binnenkwamen in het restaurant van de Beach Club op de Lemmer.
Dat is dus goed geslaagd en namens Ali veel dank daarvoor. We hebben nog een uurtje met de bruiloftsgasten gezellig van een drankje en hapje genoten op die mooie lokatie.

Hynsteblom video
**********************************************************************************************
Nij Ylostins

Vrijdag 22 januari 2016 hebben we een optreden verzorgd in Nij Ylostins, IJlst.
Voor de pauze zong het koor, koornummers en na de pauze meezingers.
De koorleden zochten na de pauze een plaatsje tussen de bewoners en zo zongen we met zijn allen de meezingnummers. De muzikanten zorgden voor de begeleiding.
En zo maakten we met elkaar een heerlijke muzikale avond.
Voor herhaling vatbaar.
************************************************************************************************
En laten we dan in gedachten ook stil staan bij bekenden onder ons die een steuntje in de rug nodig hebben.

Merry Christmas
Nog even…..
Weten,
dat er na de nacht
een morgen komt.

Geloven
dat er uit
het dorre hout
iets nieuws kan bloeien.

Vertrouwen
dat er kiemen
van vrede
sluimeren
in de aarde.

Tot ze
gewekt worden
door het Licht…

( Greet Brokerhof- van der Waa)

Groet Meike
************************************************************************************************

Sanfirden1
En nog enkele foto’s van ons optreden:                     Nog even in conclaaf
Sanfurd 1         Sanfurd 2

Sanfurd 3
Harm van der Meer tijdens de

Film en foto’s van mevrouw Z. Alexandrina-Kusters


zondagmorgen 8 februari 2015 heeft het Kompaenenkoor meegewerkt aan de kerkdienst
in Protestantse kerk van IJlst. Het was de zogenaamde Second sunday met het thema Zwart wit, naar het bijbelgedeelte Prediker: Voor alles is een tijd. De dominee had gezorgd voor passende filmpjes van o.a de jeugd, de “Passion” en de Birds. Het Kompaenenkoor maakte het af met aansluitende liederen welke zij bijna allemaal a capella zongen. Het was een groot succes.

Vrijdag 16 januari 2015 opgetreden in Talma State in Heeg. We hadden de avond opgedeeld in twee gedeelten: Voor de pauze zongen wij voor de bezoekers en na de pauze zongen we samen als één groot koor. Dat viel goed in de smaak. We kunnen dan ook terugzien op een mooi optreden.Tot de volgende keer!

Op vrijdag 28 november 2014 heeft het Kompaenen koor een optreden verzorgd in Lollum in combinatie met het Shantykoor Sterk Spul. Het werd een beregezellige avond waarin we mochten genieten van het enthousiaste, goedzingende koor van Lollum en wij ook de gelegenheid kregen om te laten  zien, wat wij naar voren kunnen brengen. Een pracht avond, voor herhaling vatbaar en het goede doel werd niet vergeten: de opbrengst voor het KWF was ongeveer 800 euro.

Vrijdagavond 14 november 2014 heeft het Kompaenen koor een benefiet concert gegeven in de Johannestsjerke van Oppenhuizen. De kerk was ruim gevuld en in een goede sfeer werd er een fantastisch concert neergezet. Jan Douma vertelde over het Fincha visproject in Etiopië, waar arme boeren geholpen worden met metalen boten om hun karig loontje en voedsel aan te vullen met vis. Dat geeft hun hoop op de toekomst en hun kinderen kunnen naar school. Tijdens de collecte werd er maar liefst ruim € 800 opgehaald. Jan Douma was in de wolken en waarschijnlijk de mensen in Etiopië ook. En wij, wij hielden er een goed gevoel aan over.

Vrijdag 9 mei hebben wij als Kompaenen koor het zang seizoen afgesloten met een
concert in de kruiskerk van Echtenerbrug. De aanwezigen konden genieten van een afwisselend repertoire waarin zijzelf soms konden participeren. Na afloop met zijn allen naar de Dikke Tut, het plaatselijk café waarin we tot middernacht zongen als lijsters. Vele solozangers lieten van zich horen, er stond er zelfs één op de stoel te zingen.Ook het publiek liet zich niet onbetuigd! Zie de foto hiernaast.
Wij hebben het ervaren als een zeer geslaagde slotavond. 


Vrijdag 21 maart 2014 was het zover. Toen konden we het bedrag dat we bijelkaar hadden gezongen voor de stichting Sviatoslav overhandigen.
De collecten tijdens de tryout, het jubileumconcert en het concert in Baaiium haddeneen flink bedrag opgeleverd. Goede gevers hebben het aangevuld tot een mooi rond bedrag, zodat we € 1000, konden overhandigen. De stichting was er blij mee en ze vertelden dat ze hier weer belangrijk werk mee konden verrichten. Gehandicapten krijgen hierdoor weer de kans aan het normale leven deel te nemen. Zij blij, wij ook, dat wij hier aan mee kunnen werken als Kompaenenkoor.

Zondag 16 februari 2014, op de dag dat de Nederlandse vrouwen met z’n vieren aan de top stonden op de olympische winterspelen met schaatsen op de 1500 meter, traden wij op in Baaium in het prachtige kerkje. Hoewel het publiek in aantal wat tegenviel kunnen we terugzien op een mooi optredenin een gezellige sfeer. Wat ons betreft: voor herhaling vatbaar. 
Vrijdag 29 november 2013 hebben wij ons jubileumconcert gehouden in de goed gevulde Mauritiuskerk in IJlst. Ruim 300 bezoekers genoten van ons gevarieerd programma. Na het concert was er een receptie voor leden, oudleden en genodigden. Tot in de late uurtjes bleef het gezellig.  We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond.
Vrijdagavond 18 oktober 2013 was voor ons het uur van de waarheid. We hadden een tryout  concert in Leons. Hoewel nog niet alles perfect was ging de meerderheid van de zangstukken toch heel goed.
Het repertoire was sprankelend en afwisselend.
De aanwezigen en wij hebben er zeer van genoten. Het komt wel goed met dat jubileumconcert op 29 november in de Mauritiuskerk van IJlst.

Zaterdag 25 mei 2013 was de grote dag van het jubileum uitstapje. Om half één
‘s middags stapten we aan boord van de Vlinderbalg in Oostmahorn. Na een hartelijk welkom door de bemanning werden we verwend met koffie en voortreffelijk gebak en voeren we over het Lauwersmeer richting Dokkum. Een prachtig stadje waar we we hebben rondgewandeld en het een en ander bezichtigd. Weer terug aan boord stond het
4 gangen buffet al klaar. Het was fantastisch! Naast deze culinaire hoogstandjes hebben we vooral genoten van elkaar, het orkest was weer geweldig en stemming zat er goed in, we zongen als lijsters.De bemanning was diep onder de indruk en zei bij het afscheid: jullie mogen morgen al wel weer terugkomen. Wat hebben we van jullie genoten. Ach ja zo gaat dat met dit Kompaenenkoor.
Vrijdag 5 april 2013, Er is een wonder geschied:  Het nieuwe repertoire klinkt al fantastisch, en dan niet te vergeten de muziek die er bij gemaakt wordt. Wat is het mooi dat je door te zingen,  elkaar een prachtige avond kunt bezorgen. Dat is ook het Kompaenenkoor
Vrijdag 11 januari 2013, de eerste repetitie avond van het jaar. Er waren 3 aspirant leden op komen dagen. Hartstikke leuk. De meeste leden waren aanwezig en na het inzingen met enige bekende liedjes hebben we hard gestudeerd op enkele nieuwe liedjes want voor dit jubileumjaar  willen we naar een vernieuwd repertoire. Na de pauze hebben we samen een borrel gedronken op het nieuwe jaar en omdat de muzikanten met (nieuwe accordeonisten) in het het café gingen zitten spelen duurde het nog lang voordat dat iedereen weer huiswaarts keerde. Wat een fantastisch mooi begin.Vrijdagavond 30 november 2012 opgetreden in het Hervormde kerkje in Lemmer. We zongen voor een goed doel: een hospice in Kenia.De kerk was goed bezet en het publiek genoot duidelijk van ons optreden, wat ze ook duidelijk lieten merken door mee te klappen te zingen. Wat we boden was een gevarieerd programma met mooie liedjes, prachtige muziek en enkele show momenten. Na de pauze werd er een collecte gehouden voor het goede doel en het publiek in Lemmer gaf met gulle hand, zeer gul mag ik wel zeggen:       € 1200 . Wat zullen ze daar blij mee zijn in Kenia. En wij houden daar een goed gevoel aan over, wat was het mooi om daar aan mee te mogen werken.
Zondag 11 november 2012 hebben we samen opgetreden met Rolling Home uit Sneek. Het is een buitengewoon mooi optreden geworden met een zeer gevarieerd programma.
Beide koren lieten zich van hun
 beste kant zien wat zeer gewaardeerd werd door het enthousiaste publiek.Het concert begon om 14.30 uur en was om 5 uur nog niet afgelopen. We werden aan het slot beloont met een daverend applaus en later in de wandelgangen hebben we gehoord dat iedereen erg had genoten. Het is zeker de moeite waard om het nog eens te herhalen.

Zaterdag 27 oktober 2012 opgetreden in het verzorgingstehuis Bloemkamp te Bolsward.Ongeveer honderd bewoners hebben genoten van onze zang en ze lieten zichzelf ook niet onbetuigd, uit volle borst zongen ze soms mee. Al met al een zeer geslaagd optreden.Laten we zeggen tot de volgende keer.De fakkelavond op 28 september 2012 was een groot succes. Hoewel de wind bijna roet in het eten gooide, waren er toch flink wat mensen op de been om de gezellige sfeer op te snuiven. Het slot optreden van de kompaenen viel in goede aarde bij het publiek die daar speciaal op was blijven wachten. Het werd weer een gezellige boel. Veel van de liedjes, op de beamer geprojecteerd, werden luidkeels meegezongen. Publiek bedankt en tot de volgende keer.Vrijdag 7 september 2012: de eerste oefenavond na de zomerstop.
Er waren vanavond 25 zangers, nog niet genoeg maar voldoende
om een leuke zang avond te hebben.
Het viel niet tegen, zingen verleer je niet zomaar kennelijk. 

Zondag 29 juni 2012 de nieuwe website staat op het web
en is nu voor iedereen te zien.

 

zaterdag 9 juni 2012 De site voor het eerst gepubliceerd als proefwebsite.  We moeten nog uitzoeken hoe het precies
in elkaar moet steken.