Kompanenkoor “’t skip sûnder roer”.

Van shanty tot Bach, alles mag

Beste lezer,

Hartelijk welkom op de site van het Kompaenenkoor “’t Skip sûnder roer” uit IJlst.

De naam “’t Skip sûnder roer” is ontleend aan het wapen van de stad IJlst zoals dat door de Hoge Raad van de Adel in 1818 is vastgesteld.

Het koor werd nu ruim 25 jaar geleden opgericht als shantykoor. In de loop van de tijd heeft het koor zich muzikaal gezien naar een behoorlijk niveau ontwikkeld. Daardoor zijn de bakens geleidelijk verzet en het repertoire steeds aangepast. Vandaar onze lijfspreuk:

Van shanty tot Bach, alles mag

_________________________________    ___________________________________

 

Een koor met een verhaal

Het koor bestaat vrij constant uit ruim 30 zangers en muzikanten, kompaenen die elkaars gezelschap waarderen en genieten van de muzikale prestatie, aangevoerd door hun sympathieke en gedreven dirigent Helga van der Wal.

Naast het met plezier zingen, heeft het koor zich ten doel gesteld te willen werken aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft daarom naar goede voorzieningen voor mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Het koor verleent financiële en zo mogelijk materiële steun aan concrete projecten, zoals dat is gebeurd in Oost-Europa en in verschillende landen in Afrika. Met name in Ethiopië hebben we mee kunnen helpen aan een project voor een ambulanceboot ten behoeve van de bewoners van Dek Island in het Tana meer.