Oefenen en optreden

Slotconcert Harm van der Meer – 20 april

Een bijzonder moment nadert: het afscheid van Harm van der Meer, als dirigent van het Kompaenenkoor ’t Skip sûnder roer. Het koor bestaat 25 jaar en Harm heeft al die jaren leiding gegeven, op zijn eigen markante wijze. Bezielend, betrokken en vernieuwend. Het Kompaenenkoor begon oorspronkelijk als shanty-koor, maar Harm voegde steeds meer elementen toe. Het repertoire werd breder en het niveau steeg. Een treffend voorbeeld zijn de recente concerten met de bekende Friese schrijver Hylke Speerstra, waarbij tekst en muziek op indringende wijze met elkaar verweven werden.

Het leven van dirigent, musicus en mensenmens Harm van der Meer speelde zich af tussen de scholen, koren en orkesten, tussen jonge en oude mensen, in dorp en stad, en in het open veld. Het leverde hem voldoende stof voor een aantal prachtige anekdotes, die gebundeld zijn in het boek ‘Harm van der Meer fertelt’.  Harm vertelt daarin, dat hij het liefst tot zijn 80e was doorgegaan, maar dat fysiek ongemak hem dat onmogelijk maakt.

Het Kompaenenkoor bestaat dit jaar 25 jaar en dat bleek een goed moment om afscheid van elkaar te nemen. Met pijn in het hart, maar ook met de zekerheid door koor en dirigent er samen het maximale uit hebben gehaald. Tallozen hebben genoten van de vele prachtige concerten.  Voor vele koorleden zijn de repetitieavonden vast onderdeel van hun levensritme geworden, met Harm als bindende factor.

U kunt nog één keer genieten van de combinatie Harm van der Meer – Kompaenenkoor. Op vrijdag 20 april is er een slotconcert in de Mauritiuskerk, aanvang 20.00 uur. Nog één keer kunt u onze dirigent horen en zien, in al zijn betrokkenheid en passie. Het vrouwenkoor ’t Roer om zal aan dit slotconcert meewerken.  De toegang is gratis, na afloop is er een collecte. Het belooft een bijzonder en onvergetelijk concert te worden, wat u zeker niet zult willen missen.
  

****************************************************************************
NIEUWSBRIEF

Beste koorleden,

Evenals vele duizenden andere friezen hebben wij gisteravond ook kunnen genieten van de verhalen. In ons geval gebracht door ús Harm en afgewisseld door de zang van ons koor.  En dat alles in de prachtige ambiance van de Hermes Tsjerke te Uitwellingerga. Voor Harm de laatste keer dat hij in deze combinatie (dirigent, koor en Hermes Tsjerke) een optreden verzorgde. Een niet tot de nok toe gevulde kerk maar wel op een enkele stoel na gevulde kerk is getuige geweest van een prachtige avond. Aan het eind van de avond heeft het stichtingsbestuur Harm nog een leuk aandenken cadeau gedaan in de vorm van een mooie wandtegel. Heel attent!  Jan Douma kreeg de gelegenheid om kort aan te geven wat het doel is van zijn aanstaande reis naar Ethiopië. Jan is al meer dan 25 jaar actief als vrijwilliger bij een visserijproject in Ethiopië.  Een mooie aanvulling op de verhalen van ús Harm die ook in al die jaren die hij dirigent is van ons koor, zeer begaan is met het lot van in nood verkerende medemens in ontwikkelingslanden. 

De collecte aan het eind van de avond heeft het geweldig mooie bedrag van € 580,00 opgebracht. Super! En daarmee kreeg de avond van verhalen ook een diepere betekenis en een steun in de rug van ons koorlid Jan Douma.

Afgelopen week heeft het bestuur vergadering gehad en de datum van het slotconcert vastgesteld. Dat is geworden: vrijdag 20 april. Deze datum stond al vast voor onze feestavond tgv ons 25 jarig bestaan.  Die feestavond is nu een dag later op zaterdag 21 april.  Daarmee is nu ook duidelijk geworden dat Harm het seizoen afmaakt.  De repetitiedata van 11 en 18 mei komen te vervallen. Op 11 mei staat de ledenvergadering gepland met als belangrijkste agendapunt: hoe verder.

Op verzoek van Harm laten we de repetitiedatum van 2 febr vervallen. Dus volgende week geen repetitie! Daar staat tegenover dat 2 maart (de verjaardag van Harm) wel doorgaat.

Evert Schreur heeft ons laten weten dat we 16 febr niet terecht kunnen in de Stadsherberg. De uitwijklocatie ’t Anker is die avond al gereserveerd voor een andere activiteit. Ik zal proberen die activiteit onder te brengen in het dorpshuis zodat wij in ’t Anker kunnen. Ik ben daarbij wel de bereidheid van anderen nodig. Kom ik nog op terug dus.

Gezien het beperkte aantal repetitiedata hebben we gemeend om niet in te gaan op het verzoek van Pathyna (optreden in Ny Ylostins of Talma state). Wel willen we ingaan op het verzoek van St.Theresiahuis uit Joure. Vorig jaar door omstandigheden niet gelukt. Onze voorkeur gaat uit naar 23 maart. Contactpersoon Ids is nog op vakantie. Daar zullen we tzt ook wel meer van te horen.

Repetitiedata:
16 februari
 2 maart
16 maart
23 maart (voorkeursdatum voor optreden in Theresiahuis)
 6 april
20 april slotconcert in de Mauritiuskerk
21 april feestavond
11 mei ledenvergadering
****************************************
Zegt het voort, zegt het voort!!


******************************************************************************************
  

NIEUWSBRIEF JANUARI 2018

Heren,

Folle lok en seine yn it nije jier.

Er dwalen plaaggeesten door IJlst deze week. Aanleiding voor Evert Schreur van de Stadsherberg om ons te vragen naar een andere locatie te zoeken voor onze repetitie van aanstaande vrijdag 5 januari. Dat wordt dus in Oosthem het bekende gebouw ’t Anker. Daar zitten we knus en veilig en worden we niet gestoord door boze geesten.

Er staat ons als koor een bijzondere periode te wachten:

  • afscheid van onze dirigent Harm van der Meer. De datum voor het slotconcert (laatste concert van Harm met ons koor) is nog niet gepland maar Harm zal een optie (s) voor een passende datum doorgeven.
  • een feestelijke avond (koorleden met partner) met etentje op 20 april. Datum alvast noteren in je agenda!
  • 19 jan (repetitieavond) komt Louiza Saitova langs om te horen en zien hoe onze repetities verlopen. Spannend voor haar en voor ons. Kunnen we te zijner tijd dan toch weer openen met : “welkom dame en heren”? Die openingszin past wel bij ons koor.
  • vrijdag 26 jan ( het startweekend van CH 2018) gaan wij een in dat kader passend optreden houden in Uitwellingerga. De combinatie van verhalen en muziek à la Sânfurd.
  • misschien nog een vergelijkbaar optreden op een andere plek. Er zijn suggesties gedaan door enkele koorleden maar er is nog niets gepland in dat verband.

Dus alles is nog niet bekend voor de komende periode. Dat past ook wel bij de wensen voor het nieuwe jaar. We kunnen elkaar het beste wensen maar weten pas aan het eind van het jaar hoe het ons vergaan is.  Met die beste wensen gaan we vrijdag dan ook van start. Een hapje en een snapje en natuurlijk gaan we zingen. We maken er een mooie en gezellige avond van.

gr namens het bestuur SSR, Meike
****************************************************************************************************

Vrijdag 26 januari
Markante man mei in kleurryk libben  , Harm van der Meer

Vrijdag 26 januari treedt het Kompaenekoor “Skip sûnder Roer”  in de Hermeskerk te Uitwellingerga. Een combinatie van verhaal en zang. Dirigent Harm van der Meer leest tijdens het concert passages voor uit zijn boek “Harm van der Meer fertelt”. De verhalen worden afgewisseld met passende liederen uit het repertoire van het Kompaenenkoor. Het kompeanenkoor “Skip sûnder Roer” bestaat volgend jaar 25 jaar. Harm van der Meer is vanaf de oprichting dirigent geweest van het koor. Harm van der Meer heeft te kennen gegeven dat hij dat jubileum een passend moment vindt om ook te stoppen met zijn laatste koor. En daarmee komt een eind aan een langdurige loopbaan als dirigent van vele bekende koren en korpsen. Het optreden in Uitwellingerga belooft dan ook een bijzonder concert te worden.
Kompaenenkoor “Skip sûnder Roer”,
Entree gratis. Collecte bij de uitgang.
Boek na afloop van het optreden ook verkrijgbaar € 17,50


*****************************************************************************


*************************************************************************************
Markante man mei in kleurryk libben  , Harm van der Meer

Zondag 19 november treedt het Kompaenekoor “Skip sûnder Roer” voor de laatste keer op in het kerkje van Sânfurd. Een combinatie van verhaal en zang. Dirigent Harm van der Meer leest tijdens het concert passages voor uit zijn boek “Harm van der Meer fertelt”. De verhalen worden afgewisseld met passende liederen uit het repertoire van het Kompaenenkoor. Het kompeanenkoor “Skip sûnder Roer” bestaat volgend jaar 25 jaar. Harm van der Meer is vanaf de oprichting dirigent geweest van het koor. Harm van der Meer heeft te kennen gegeven dat hij dat jubileum een passend moment vindt om ook te stoppen met zijn laatste koor. En daarmee komt een eind aan een langdurige loopbaan als dirigent van vele bekende koren en korpsen. Het optreden in Sânfurd belooft dan ook een bijzonder concert te worden. Mensen die er vaker geweest zijn weten dat de ruimte beperkt is in het kerkje van Sânfurd. Dus vol =vol.

Kompaenenkoor “Skip sûnder Roer”, zondag 19 november. Aanvang 15.00 uur.  Kerkje te Sânfurd.   Entree gratis. Collecte bij de uitgang.

Boek na afloop van het optreden ook verkrijgbaar € 17,50
***********************************************************************************************

Nieuwsbrief aug 2017

***************************************************************************
Optreden van het Willekoor Heeg en het

Kompaenenkoor uit IJlst belooft wat

Het Willekoor en het Kompaenenkoor gaan op herhaling. Enkele jaren terug vonden ze elkaar in een uitermate geslaagd concert in een afgeladen Sint Jozefkerk. En ook nu zijn de verwachtingen hoog gespannen. Het Willekoor heeft tot twee maal toe het Femuza zangfestival gewonnen. Bovendien was het koor kwalitatief aan de maat om met sterren als Miranda van Kralingen en Ernst Daniël Smid op te treden. Dit is ook een compliment aan dirigent Louiza Saitova die evenals Harm van der Meer van de Kompaenen gepokt en gemazeld is in de koormuziek. Sinds Harm van der Meer afscheid heeft genomen van grote koren, als o.a. het Lemster mannenkoor, is z’n focus volledig op het Kompaenenkoor gericht, dat hij in korte tijd naar een hoger plan heeft geleid. In het afgelopen half jaar, met verhalenverteller Hylke Speerstra, trokken ze op diverse podia volle kerken. Dat heeft de bezoekers blij verrast. Evenals het koor, dat overduidelijk aan populariteit heeft gewonnen.
De laatste zondag in april wordt een middagje om naar uit te zien. Wat het Willekoor in de naam heeft staan, staat bij het Kompaenenkoor in de doelstelling. De combinatie van ‘nocht en wille’ is bij voorbaat gegarandeerd. De koren willen dit tot uitdrukking brengen in een wervelend mooi programma. De fantastische akoestiek van de kerk helpt zeker mee. Het is een gelukzaligheid op zich, wanneer elke noot tot z’n recht komt.
Geloof het maar, de muzikale droom komt uit.

Willekoor Heeg en Kompaenenkoor ’t Skip sûnder roer’, IJlst,
RK Sint Jozefkerk Heeg.

Zondagmiddag 30 april 2017, aanvang 15.30 uur Entree € 5,00 p.p. t/m 12 jaar gratis

*************************************************************************************************************

Zondag 26 maart heeft het Kompaenenkoor ’t Skip Sûnder Roer haar medewerking verleend aan de ochtenddienst in de Johanneskerk in Oosthem.
Ondanks dat de zomertijd deze zondag was ingegaan waren de koorleden op tijd voor de kerkdienst.
Enkele foto’s gemaakt voor en tijdens deze dienst.

**********************************************************************************************

Verhalen en muziek in IJlst met Hylke Speerstra verteller
en Harm van der Meer met Kompaenen, muziek

‘Jou ús in dream o Hear’, een prachtig lied van Eppie Dam op muziek gezet door Harm van der Meer, is illustratief voor elk muzikaal antwoord op een verhaal van Hylke Speerstra. Persoonlijke ervaringen over de onzekere toekomst die betrekking hebben op het boerenleven of militaire dienst in de kolonie Indië. Vertellingen over emigratie naar Canada en andere gebiedsdelen in de wereld. Elke stad, elk dorp in Fryslân kent deze beroeringen uit de eigen geschiedenis. Alleen al in Top & Twel verhuisde bijna de helft van de bevolking naar droomlanden waar nog bestaansrecht werd vermoed. Een vlucht uit armoede en uitzichtloosheid. De indrukwekkende kleurklank van verhaal en muziek dreunt nog na van het gezamenlijk optreden in Warns. De eerste sessie, een hoogtepunt, met als vervolg Sandfirden en Uitwellingerga. Regio bepalende programma’s die tippen van onwetendheid oplichten. Prachtige momenten om te verwonderen en te genieten.Maar dan moet je er wel bij willen zijn. Dat kan, plaats, datum en tijd:

Mauritiuskerk, IJlst, vrijdag 27 januari, 2017, 20.00 uur

sanfirden-hylke*************************************************************************************************