Oefenen en optreden

**********************************************************************************************

November 2018

Beste Kompanen,

Op de drie vragen die in de ledenbrief van een paar weken geleden gesteld zijn is  massaal gereageerd. Het ging er om of wij vinden dat Louiza onze dirigent kan worden op de donderdagavond in plaats van de vrijdagavond en ’tAnker in Oosthem als vaste repetitie locatie acceptabel is.

Op alle vragen is positief gereageerd !

Er zijn een paar leden die wat moeite hebben met de donderdagavond vanwege andere activiteiten, maar dat is geen reden om als lid te bedanken. Het kan zijn dat men hierdoor eens een keer een repetitie zal moeten overslaan.

Deze uitslag is voor het bestuur aanleiding te besluiten dat we met ingang van het volgend jaar op de donderdagavond met Louiza als dirigent in ‘tAnker gaan repeteren.

De eerste repetitieavond is dan op donderdag 10 januari 2019 en vervolgens zoals gebruikelijk elke 14 dagen. Dat zijn dan de volgende data:

24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 2 mei en 16 mei.

Verder denken we binnen het bestuur erover om in maart/april 2019 een optreden te organiseren met bijvoorbeeld Gerrit Breteler. Dit zou een mooie gelegenheid zijn, een jaar na het afscheid van Harm, ons als Kompanenkoar onder leiding van Louiza met een vernieuwd repertoire te kunnen presenteren. Het is een plan dat nog nader uitgewerkt moet worden en tegelijkertijd een mooi doel is om naar toe te werken.

Wat voor ons als leden niet zo zichtbaar is, maar zeker vermeldenswaard, is dat ons combo, Nico, Johannes en Cees, samen met Louiza op de woensdagmiddag volop aan het oefenen zijn om de nieuwe en aangepaste liederen onder de knie te krijgen. Chapeau!

Tot slot:

Als bestuur zijn we blij verrast door de warme reacties en de gegeven steun voor de voorgestelde veranderingen binnen het koor. Dit motiveert ons bijzonder en zeggen jullie daarvoor hartelijk dank!

Met vriendelijke groet van Sibbele, Hans en Jeen

Eerstvolgende repetitie vrijdag 30 november in de Stadsherberg en de laatste van dit jaar op donderdag 13 december in ’t Anker te Oosthem.

*************************************************************************************

Persbericht

Kompanenkoar “Skip sûnder roer” heeft weer een dame in hun midden!

Afgelopen jaar was ons Kompanenkoar  ” Skip sûnder Roer” toch een beetje onwennig van een dame in hun midden. Het is eigenlijk al vanaf de oprichting van het koor, nu dus 25 jaar geleden, gewoonte geweest dat er minimaal een dame aan de repetities en optredens deelnam. Het zal wel steeds toeval geweest zijn dat dit zo is gegaan. De dames die lid waren van ons koor zaten altijd in de muzikale begeleiding. Dat er nu een dame komt is geen toeval maar een bewuste keuze van beide. Zoals bekend is Harm van der Meer (vanaf het begin dirigent) dit jaar gestopt als dirigent van ons koor. Het bestuur moest dus op zoek naar een nieuwe dirigent en die hebben ze gevonden in de persoon van Louiza Saitova. Zij is voor ons geen onbekende. Al een aantal keren hebben we een gezamenlijk en succesvol optreden gehad met het Willekoor uit Heeg, waarvan Louiza Saitova ook de dirigent is. Wij zijn bijzonder blij dat zij het stokje wil overnemen van Harm van der Meer. Het zal een nieuw elan aan ons koor geven.

Tot nu toe getwijfeld om ook eens mee te zingen en te repeteren? 

Wacht niet langer want het is nu in zekere zin een nieuwe start voor ons allemaal en daar passen nieuwe leden heel goed bij.

De repetities beginnen op vrijdag 21 september en zijn om de veertien dagen. Aanvang 20.00 uur. Stadsherberg in IJlst. Kom vrijblijvend eens langs.

Repetitie-avonden 2018

21/09,  5/10,  19/10,  2/11,  16/11, 30/11 en 14/12

*******************************************************************************************

Slotconcert Harm van der Meer – 20 april

Een bijzonder moment nadert: het afscheid van Harm van der Meer, als dirigent van het Kompaenenkoor ’t Skip sûnder roer. Het koor bestaat 25 jaar en Harm heeft al die jaren leiding gegeven, op zijn eigen markante wijze. Bezielend, betrokken en vernieuwend. Het Kompaenenkoor begon oorspronkelijk als shanty-koor, maar Harm voegde steeds meer elementen toe. Het repertoire werd breder en het niveau steeg. Een treffend voorbeeld zijn de recente concerten met de bekende Friese schrijver Hylke Speerstra, waarbij tekst en muziek op indringende wijze met elkaar verweven werden.

Het leven van dirigent, musicus en mensenmens Harm van der Meer speelde zich af tussen de scholen, koren en orkesten, tussen jonge en oude mensen, in dorp en stad, en in het open veld. Het leverde hem voldoende stof voor een aantal prachtige anekdotes, die gebundeld zijn in het boek ‘Harm van der Meer fertelt’.  Harm vertelt daarin, dat hij het liefst tot zijn 80e was doorgegaan, maar dat fysiek ongemak hem dat onmogelijk maakt.

Het Kompaenenkoor bestaat dit jaar 25 jaar en dat bleek een goed moment om afscheid van elkaar te nemen. Met pijn in het hart, maar ook met de zekerheid door koor en dirigent er samen het maximale uit hebben gehaald. Tallozen hebben genoten van de vele prachtige concerten.  Voor vele koorleden zijn de repetitieavonden vast onderdeel van hun levensritme geworden, met Harm als bindende factor.

U kunt nog één keer genieten van de combinatie Harm van der Meer – Kompaenenkoor. Op vrijdag 20 april is er een slotconcert in de Mauritiuskerk, aanvang 20.00 uur. Nog één keer kunt u onze dirigent horen en zien, in al zijn betrokkenheid en passie. Het vrouwenkoor ’t Roer om zal aan dit slotconcert meewerken.  De toegang is gratis, na afloop is er een collecte. Het belooft een bijzonder en onvergetelijk concert te worden, wat u zeker niet zult willen missen.
  

****************************************************************************