Contact

 Kompaenenkoor IJlst                                                              

Secretariaat                        Voorzitter                 Penningmeester       Webbeheer
S. Bakker                             J. Veenema                H. Berveling              N. Verschoor
W.M. Oppedijkstraat 2         Croleskwartier 89       Croleskwartier 21      Flevo 166
8651 BM                               8651 HC                    8651 HB                    9204 JT
IJlst                                       IJlst                            IJlst                            Drachten
Friesland                               Friesland                   Friesland                    Friesland
Nederland                             Nederland                 Nederland                  Nederland
T: (0515)  531983                 (0515)  532203         (0515) 532204            (0512) 542277
Emailadressen:
voorzitter@kompaenenkoor.nl
secretaris@kompaenenkoor.nl
penningmeester@kompaenenkoor.nl
webmaster@kompaenenkoor.nl
www.kompaenenkoor.nl