Contact

 Kompaenenkoor IJlst                                                              

Secretariaat                        Voorzitter                 Penningmeester       Webbeheer
J. Hoogland                          M. de Jong                P. Spoelstra                N. Verschoor
Nyesyl 58                             Nessenwei 24           De Pream 19              Flevo 166
8651 NC                               8618 NM                   8651 GA                     9204 JT
IJlst                                       Oosthem                   IJlst                            Drachten
Friesland                               Friesland                   Friesland                    Friesland
Nederland                             Nederland                 Nederland                  Nederland
T: (0515)  336485                 (0515)  531839         (0515) 531680            (0512) 542277
Emailadressen:
voorzitter@kompaenenkoor.nl
secretaris@kompaenenkoor.nl
penningmeester@kompaenenkoor.nl
webmaster@kompaenenkoor.nl
www.kompaenenkoor.nl